ICS 91.060.40

ČSN

EN 14471+A1 

73 4215

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami –
Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-10-31 se nahrazuje ČSN EN 14471 (73 4215) z května 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz