ICS 91.100.60

ČSN

EN 13167+A1 

72 7206

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z pěnového skla (CG) – Specifikace

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-11-30 se nahrazuje ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206) z května 2013,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz