ICS 13.220.50; 87.040

ČSN

EN 16623 

03 8242

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů
před požárem – Definice, požadavky, charakteristiky a označování

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz