ICS 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-9 

50 0371

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a tissue výrobky –
Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12625-9 (50 0371) z prosince 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz