ICS 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-16 

50 0371

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a tissue výrobky –
Část 16: Stanovení optických vlastností – Neprůhlednost
(papírová podložka) – Difuzní metoda odrazu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz