ICS 91.140.80

ČSN

EN 12050-4
ed. 2 

75 6762

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci –
Konstrukční zásady a zkoušení –
Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12050-4 (75 6762) z července 2002,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz