ICS 49.060

ČSN

EN 3645-008 

31 1813

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované
tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C –
Část 008: Ochranný kryt pro zástrčku uzemněnou kroužkem –
Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3645-008 (31 1813) z dubna 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz