ICS 49.140

ČSN

EN 16601-10 

31 0501

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Management kosmického projektu – Plánování a realizace projektu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13290-2 (31 0501) z prosince 2001, ČSN EN 13290-3 (31 0501)
z prosince 2001 a ČSN EN 13290-4 (31 0501) z prosince 2001.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz