ICS 11.040.01; 11.160; 49.020

ČSN

EN 13718-2 

84 2120

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení –
Letecké ambulance –
Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13718-2 (84 2120) z ledna 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz