ICS 97.220.30

ČSN

EN 14468-2 

94 0519

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stolní tenis –
Část 2: Sloupky pro příslušenství sítě – Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14468-2 (94 0520) ze září 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz