ICS 91.140.80

ČSN

EN 1253-1 

13 6366

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou
s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 1253-2 (13 6366) ze září 2015 nahrazuje
ČSN EN 1253-1 (13 6366) z ledna 2004 a ČSN EN 1253-2 (13 6366) z dubna 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz