ICS 67.060

ČSN

EN 15948 

46 1089

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obiloviny – Stanovení vlhkosti a bílkovin – Stanovení v celých
zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15948 (46 1089) ze srpna 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz