ICS 83.140.20; 97.150

ČSN

EN ISO 13894-2 

64 4030

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vysokotlaké dekorativní lamináty – Kompozitní prvky –
Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady
na bázi dřeva pro vnitřní použití

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz