ICS 11.040.10; 31.260

ČSN

EN ISO 11990-1 

19 2012

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lasery a laserová zařízení – Stanovení odolnosti
tracheální kanyly vůči účinkům laserového zařízení –
Část 1: Úchytka tracheální kanyly

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11990-1 (19 2012) z dubna 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz