ICS 13.340.10

ČSN

EN 469 

83 2800

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky
na ochranné oděvy pro hasiče

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 469 (83 2800) z února 2015.

Upozornění

EN 469:2005 a její změna EN 469:2005/A1:2006 byly do soustavy ČSN původně zavedeny překladem
a vydány s katalogovým číslem 75725 (oznámeno ve Věstníku 5/2006) a katalogovým číslem 79009 (oznámeno ve Věstníku 7/2007). Později byly zrušeny ve Věstníku 2/2015. Rozhodnutím Evropského výboru pro normalizaci (CEN) byla EN 469:2014 zrušena a byla obnovena platnost EN 469:2005 včetně její změny. Na základě tohoto rozhodnutí se zrušuje ČSN EN 469:2015 a do soustavy ČSN se znovu zavádí
EN 469:2005 včetně její změny EN 469:2005/A1:2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz