ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20 Září 2015

Elektrická požární signalizace –
Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče
využívající optický paprsek

ČSN
EN 54 -12
ed. 2

34 2710

 

Fire detection and fire alarm systems – Part 12: Smoke detectors – Line detectors using an optical beam

Systèmes de détection et d’alarme incendie – Partie 12: Détecteurs de fumée – Détecteurs linéaires fonctionnant suivant
le principe de la transmission d’un faisceau d’ondes optiques rayonnées

Brandmeldeanlagen – Rauchmelder – Teil 12: Linienförmiger Melder nach dem Durchlichtprinzip

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 54 -12:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 54 -12:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-04-30 se nahrazuje ČSN EN 54 -12 (34 2710) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro hlásiče kouře lineární, které využívají zeslabení a/nebo změn zeslabeného optického paprsku, používané v systémech elektrické požární signalizace instalované v budovách (viz EN 54-1:2011).

Tato evropská norma stanoví posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) lineárních hlásičů využívající optický paprsek v rámci této EN.

Tato norma nezahrnuje:

POZNÁMKA Termín „optický (optical)“ je použit k popisu části elektromagnetického spektra vyslaného vysílačem k reagujícímu přijímači; není to omezeno na viditelné spektrum. 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 64 -12:2015 dovoleno do 2019-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 54 -12 (34 2710) z července 2003.

Informace o citovaných dokumentech

EN 54-1:2011 zavedena v ČSN EN 54-1:2011 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod

EN 54-7:2000 zavedena v ČSN EN 54-7:2001 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře –
Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace

EN 50130-4:2011 zavedena v ČSN EN 50130-4 ed. 2:2012 (33 4590) Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

EN 60064:1995 zavedena v ČSN EN 60064:1998 (36 0130) Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely – Požadavky na provedení

EN 60068-1:2014 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

EN 60068-2-1:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

EN 60068-2-2:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

EN 60068-2-6:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-42:2003 zavedena v ČSN EN 60068-2-42:2004 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-42: Zkoušky – Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

EN 60068-2-75:2014 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 ed. 2:2015 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-75: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

EN 60068-2-78:2013 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2:2013 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

EN 60081:1998 zavedena v ČSN EN 60081:1999 (36 0275) Zářivky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na provedení

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz