ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Červenec 2015

Vláknové organizéry a krytí pro použití v optických vláknových komunikačních systémech – Specifikace výrobku –
Část 2-10: Těsněné krytí vláknových spojů typu 2, kategorie G, pro optické distribuční sítě FTTH

ČSN
EN 50411-2-10

35 9249

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems – Product specifications –
Part 2-10: Sealed fibre splice closures type 2, category G, for FTTH optical distribution networks

Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques – Spécifications
de produits –
Partie 2-10: Boîtiers à épissure de fibres scellés Type 2, catégorie G, pour réseaux de distribution optiques FttH

LWL-Spleißkassetten und -Muffen für die Anwendung in LWL-Kommunikationssystemen – Produktnormen –
Teil 2-10: Abgedichtete LWL-Muffen Typ 2 für die Kategorie G für optische FTTH-Verteilnetze

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50411-2-10:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50411-2-10:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma obsahuje rozměrové, optické, mechanické a environmentální funkční požadavky, které musí splnit
kompletně instalované krytí vláknových spojů pro použití v optických distribučních sítích uložených v úrovni terénu (kategorie G), aby mohlo být zařazeno do kategorie výrobků splňující požadavky normy EN. Tento typ těsného krytí je určen pro snadné a/nebo časté otvírání a zavírání v distribučních sítích FTTH a v sítích s připojovacími kabely. Požadavky na funkčnost těsnosti a náročnost zkoušek těchto krytí jsou vybrány tak, aby bylo dosaženo funkčního stupně krytí IP 67 podle EN 60529. Norma obsahuje informativní přílohu A, popisující typy vláken
použité pro zkoušky vzorků a informativní přílohu B, uvádějící velikosti vzorků pro provádění předepsaných zkoušek a požadavky na výběr vzorků.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 60793-2-50 zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace
výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

EN 60794-2 zavedena v ČSN EN 60794-2 (35 9223) Optické kabely – Část 2: Vnitřní kabely – Dílčí specifikace

EN 61300 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61300 (35 9250, 35 9251, 35 9252 a 35 9253) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy

EN 61300-2-1 zavedena v ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-1: Zkoušky – Vibrace (sinusové)

EN 61300-2-4 zavedena v ČSN EN 61300-2-4 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

EN 61300-2-5 zavedena v ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-5: Zkoušky – Zkrut

EN 61300-2-10 zavedena v ČSN EN 61300-2-10 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-10: Zkoušky – Odolnost proti rozdrcení

EN 61300-2-12 zavedena v ČSN EN 61300-2-12 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-12: Zkoušky – Nárazy

EN 61300-2-22 zavedena v ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: Zkoušky – Změna teploty

EN 61300-2-23 zavedena v ČSN EN 61300-2-23 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-23: Zkoušky – Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení

EN 61300-2-26 zavedena v ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-26: Zkoušky – Solná mlha

EN 61300-2-33 zavedena v ČSN EN 61300-2-33 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-33: Zkoušky – Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí

EN 61300-2-34 zavedena v ČSN EN 61300-2-34 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-34: Zkoušky – Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

EN 61300-2-37 zavedena v ČSN EN 61300-2-37 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-37: Zkoušky – Ohyb kabelu u krytí

EN 61300-2-38 zavedena v ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-38: Zkoušky – Hermetičnost optických krytů

EN 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

EN 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

EN 61300-3-28 zavedena v ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

EN 61753-1 zavedena v ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a.s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 


 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz