ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.170 Červenec 2015

Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace –
Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X)

ČSN
ETSI EN 302 307-2
V1.1.1


87 9045

Digital Video Broadcasting (DVB) – Second generation framing structure, channel coding and modulation systems
for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications –
Part 2: DVB-S2 Extensions (DVB-S2X)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 302 307-2 V1.1.1:2015. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 302 307-2 V1.1.1:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje volitelná rozšíření systému S2 identifikovaná označením S2X.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ETSI TS 101 545-1 V1.1.1 nezavedena

ETSI TS 102 606-1 V1.2.1 nezavedena

ETSI EN 302 307-1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 307-1 V1.4.1 (87 9045) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace – Část 1: DVB-S2

ETSI EN 302 307 V1.1.1zavedena v ČSN ETSI EN 302 307 V1.1.1 (87 9045) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace

ETSI EN 300 468zavedena v ČSN ETSI EN 300 468 V1.14.1 (87 9012) Digitální televizní vysílání (DVB) – Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

ETSI TS 102 606-2 nezavedena

ETSI ETS 300 801zavedena v ČSN ETS 300 801 ed. 1 (87 9023) Digitální televizní vysílání (DVB) – Interaktivní kanál využívající veřejné komutované telekomunikační sítě (PSTN)/digitální sítě integrovaných služeb (ISDN)

ETSI EN 301 195zavedena v ČSN EN 301 195 V1.1.1 (87 9036) Digitální televizní vysílání (DVB) – Interaktivní kanál využívající globálního systému pro mobilní komunikace (GSM)

ETSI ES 200 800 nezavedena

ETSI ETS 300 802zavedena v ČSN ETS 300 802 ed. 1 (87 9026) Digitální televizní vysílání (DVB) – Protokoly nezávislé na síti pro interaktivní služby DVB

ETSI EN 301 790zavedena v ČSN ETSI EN 301 790 V1.5.1 (87 9042) Digitální televizní vysílání (DVB) – Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

POZNÁMKA Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou
dostupné v Informačním centru ÚNMZ.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz