ICS 33.060.20; 33.100.01; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 301 908-1
V7.1.1 

87 5111

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná EN pokrývající
základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE –
Část 1: Úvod a společné požadavky

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz