ICS 45.100

ČSN

EN 13243 

27 3020

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13243 (27 3020) z května 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz