ICS 91.060.50

ČSN

EN 12217 

74 7033

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dveře – Ovládací síly – Požadavky a klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12217 (74 7033) ze srpna 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz