ICS 59.080.70

ČSN

EN ISO 10319 

80 6125

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geosyntetika – Tahová zkouška na širokém proužku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10319 (80 6125) z ledna 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz