ICS 55.100

ČSN

EN ISO 12818 

77 1026

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Skleněné obaly – Standardní tolerance pro lahve

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15904 (77 1026) z května 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz