ICS 91.040.01

ČSN

EN 16627 

73 0904

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Udržitelnost staveb – Posuzování ekonomických vlastností budov – Výpočtové metody

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz