ICS 13.220.20; 13.320

ČSN P

CEN/TS 54-32 

34 2710

Září 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická požární signalizace –
Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu,
používání a údržba hlasových výstražných systémů

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz