ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.060.10 Listopad 2015

Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin

ČSN 72 1080

 

Determination of moisture content and hydroscopicity

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 72 1080 z 1983-07-06.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

4.1 Vlhkost 4

4.2 Hygroskopičnost 5

5 Přístroje a zařízení 5

6 Zkušební postup 5

6.1 Stanovení analytické vlhkosti 5

6.2 Stanovení technologické vlhkosti 5

6.3 Stanovení rovnovážné vlhkosti 5

6.4 Stanovení hygroskopické vlhkosti 5

6.5 Zvláštní pokyny 6

7 Vyhodnocení 6

8 Protokol o zkoušce 6

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

Souvisící ČSN

ČSN 72 1074 Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým přístrojem

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kotora, IČ 86923099

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

1Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin a dalších nerudných surovin i jiných anorganických látek, pokud se normy nebo dohody na ni odvolají. Neplatí pro zkoušení zemin pro stavební účely.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz