ICS 93.080.30

ČSN

EN 124-4 

13 6301

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy –
Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-03-31 se touto normou spolu s ČSN EN 124-1 (13 6301) z prosince 2015,
ČSN EN 124-2 (13 6301) z prosince 2015, ČSN EN 124-3 (13 6301) z prosince 2015,
ČSN EN 124-5 (13 6301) z prosince 2015 a ČSN EN 124-6 (13 6301) z prosince 2015 nahrazuje
ČSN EN 124 (13 6301) z února 1996, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz