ICS 33.160.01

ČSN

EN 60065
ed. 2 

36 7000

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje –
Požadavky na bezpečnost

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-11-17 se nahrazuje ČSN EN 60065 (36 7000) z května 2003,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz