ICS 11.040.20

ČSN

EN ISO 8536-11 

85 6206

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití –
Část 11: Infuzní filtry pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8536-11 (85 6206) z června 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz