ICS 29.050; 77.040.10

ČSN

EN 61788-21 

34 5685

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Supravodivost –
Část 21: Supravodivé dráty – Zkušební metody pro praktické supravodivé dráty – Obecné vlastnosti a návod

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz