ICS 49.060

ČSN

EN 3475-307 

31 1725

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro letecké použití – Zkušební metody –
Část 307: Zhášení napětí korony

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3475-307 (31 1725) z prosince 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz