ICS 01.040.91; 91.100.01

ČSN

EN 16687 

72 8000

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz