ICS 11.040.30; 11.040.40; 11.040.99

ČSN

EN ISO 16061 

85 2940

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty – Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16061 (85 2940) z února 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz