ICS 49.060

ČSN

EN 4056-001 

31 4121

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Kabelová spona pro přichycení –
Část 001: Technická specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4056-001 (31 4121) z února 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz