ICS 91.190

ČSN

EN 13637 

16 6239

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stavební kování – Elektricky řízené únikové systémy pro použití
na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz