ICS 13.220.50; 91.060.10

ČSN

EN 1364-1 

73 0853

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků –
Část 1: Stěny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1364-1 (73 0853) z května 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz