ICS 29.020

ČSN

EN 62559-2 

33 4905

Březen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Metodika pro případy použití –
Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy
a požadavkové listy

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz