ICS 17.180.20; 25.220.60

ČSN

EN 13523-23 

03 8761

Leden 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kontinuálně lakované kovové pásy – Zkušební metody –
Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13523-23 (03 8761) z ledna 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz