ICS 11.060.01

ČSN

EN ISO 12836 

85 6017

Leden 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad – Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12836 (85 6017) z února 2013.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz