ICS 17.120.10; 91.140.30

ČSN

EN 16211 

12 7132

Leden 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrání budov – Měření průtoku vzduchu na místě – Metody

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz