ICS 17.040.20; 17.040.30

ČSN

EN ISO 16610-41 

01 4445

Leden 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Filtrace –
Část 1: Morfologické filtry: Diskové a horizontální
lineární segmentové filtry

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz