ICS 97.140

ČSN

EN 747-1+A1 

91 0603

Leden 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka –
Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 747-1 (91 0603) z prosince 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz