ICS 33.060.20; 33.060.99; 33.070.99; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 302 842-3 V1.4.1 

87 5128

Listopad 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země
a vzduch-vzduch v režimu 4 – Technické vlastnosti a metody
měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení –
Část 3: Přídavná hlediska vysílání

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz