ICS 33.060.20; 33.060.99; 33.070.99; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 301 842-4 V1.3.1 

87 5110

Listopad 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 – Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného
na zemském povrchu –
Část 4: Funkce mezi dvěma body

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz