ICS 49.090

ČSN

EN 3745-410 

31 1925

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Optická vlákna a kabely pro letecké použití – Zkušební metody –
Část 410: Životnost při teplotě

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3745-410 (31 1925) z února 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz