ICS 33.140; 33.160.10

ČSN

EN 62087-6 

36 7004

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení – Určení spotřeby výkonu –
Část 6: Zvuková zařízení

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz