ICS 75.180.10

ČSN

EN ISO 13702 

45 0010

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový a plynárenský průmysl – Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení – Požadavky a návod

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13702 (45 0010) z ledna 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz