ICS 49.060

ČSN

EN 2235 

31 1731

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované – Technická specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2235 (31 1731) z listopadu 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz