ICS 35.240.60; 43.160

ČSN

EN 15430-1 

27 8326

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací – Sběr a přenos dat –
Část 1: Sběr dat o vozidle

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15430-1+A1 (27 8326) z června 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz