ICS 25.160.20

ČSN

EN ISO 17634 

05 5502

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu – Klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17634 (05 5502) z června 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz